ENFATIONMASYON SOU COVID-19 Gade dènye resous yo pou ede ou aji kounye a epi planifye davans.

Avanse Ansanm

Pandemi COVID-19 la prezante defi san parèy bay founisè swen sante yo. Defi sa yo mande pou vitès ak rezilta san parèy. Ningbo Swen Medikal pozisyone pou ede ou navige chanjman ak simonte nouvo baryè.Nou ofri resous ak zouti ki ede sipòte ajisteman nan nouvo nòmal la nan kondisyon rapidman chanje jodi a. 

Navige nan nouvo nòmal la

View of Businessman holding Cloud of justice and law icon bubble with data 3d rendering

Estabilize

Premye etap la se estabilize sitiyasyon finansye ou pa konsantre sou diminye depans, amelyore fyab ekipman pou chèn, relanse motè revni, ak asire bon jan kalite.

KOUMAN POU FÈ PWOCHÈN

Portrait of calm woman sitting in pose of lotus in natural environment

Adapte

Next, adapte yo ak nouvo mache nòmal la pa bese pri baz, redesine livrezon swen, bese risk, ak kiltive fyab.

Evolve1

Evolye

Finalman, evolye pou asire siksè alontèm ou lè ou amelyore maj, reimajine Sistèm SWEN, transfòme kalite klinik, ak reyalize operasyon fyab segondè.

Jwenn Yon Katalòg Covid 19 Resous